JAN SZANCENBACH  
karty pocztowe
03_szancenbach– Poznań, 2004 r.
– komplet 14 kart pocztowych z kolorowymi reprodukcjami obrazów
– format: 15,5×20 cm

Cena: 20 zł