Sympozjum Twórców i Teoretyków SUMMER JAM 2018

W dniach 2 – 9 września odbędzie się w ABC Gallery Sympozjum Twórców i Teoretyków SUMMER JAM 2018, tematem tegorocznej edycji jest Roślinność.

ROŚLINNOŚĆ

Człowiek od zawsze pozostaje w głębokim związku ze światem roślin, który dzisiaj często przybiera postać sentymentu o nieco atawistycznym charakterze – tęsknoty za bliskością rośliny, którą kompensujemy hodowlami w doniczkach i bukietami, surogatami ogrodów na balkonach, perfumami i sztucznymi, roślino – podobnymi aromatami rozpylanymi w mieszkaniach.
Rudymentarny związek, jaki łączy człowieka ze światem roślin prawdopodobnie wprost wynika z faktu, że tylko one w procesie fotosyntezy potrafią zamienić energię słoneczną w związki organiczne z których zbudowana jest każda żywa istota. Stanowią zatem pierwsze i niezbywalne ogniwo naszego łańcucha pokarmowego. Można sądzić, że ta elementarna, biologiczna zależność stoi u źródła odwiecznej fascynacji, której skutkiem jest stała obecność roślin w sztuce, literaturze, nauce i religii, przypisywane im właściwości magiczne, związane z nimi rytuały, symbole i doktryny filozoficzne.

Tytułem edycji 2018 Sympozjum Summer Jam jest „ROŚLINNOŚĆ”. Należy zaznaczyć, że pojęcie to rozumiem nie tylko i nie przede wszystkim jako „świat roślin”, „florę”, czy motywy lub formy z nich zaczerpnięte i przeniesione w obszar sztuki. Zdecydowanie bardziej interesuje mnie szersza, przymiotnikowa (a nie rzeczownikowa) definicja „roślinności”, która implikuje kojarzony z rośliną zespół cech i właściwości oraz przypisywanych im – często sprzecznych – znaczeń magicznych i symbolicznych. Takie rozumienie terminu „roślinność” jest pokrewne do sposobu w jaki Olga Tokarczuk opisuje „grzybość” w powieści „Dom dzienny, dom nocny” (Wyd. Ruta, Wałbrzych 1999, s. 51).

Spektrum zagadnień będących przedmiotem badań sympozjum Summer Jam 2018 zostało wstępnie sformułowane w trakcie przygotowań do wystawy Bogusława Bachorczyka „Chlorofil utracony”, która odbyła się w ABC Gallery w maju 2017. Zarówno sama wystawa, jak i zebrana przez artystę rozległa dokumentacja tematu stały się bezpośrednią inspiracją do próby przebadania i opracowania zagadnień związanych z obecnością motywów roślinnych w sztuce najnowszej, sposobu ich zastosowania, nadawanych im przez artystów nowych znaczeń, sposobów ich wiązania w sztuce z kontekstem współczesności oraz ich recepcji i interpretacji. Wydaje się, że – jako temat – roślina stosunkowo rzadko pojawia się w sztuce najnowszej. Tym bardziej interesująco zapowiada się sympozjum i debata, której uczestnicy roślinę i związane z nią kulturowe konteksty uczynili bądź głównym polem refleksji, bądź wehikułem przenoszącym inne treści.

Zaproszeni artyści i teoretycy:

WYKŁADOWCY:
Dr MAJA BRZOZOWSKA, Instytut Socjologii UAM
Prof. ROMAN KUBICKI, Instytut Filozofii UAM
ZOFIA MAŁKOWICZ, absolwentka UAP, doktorantka w Instytucie Socjologii UAM
KAROLINA PIKOSZ, absolwentka UAP, Wydziały Edukacji Artystycznej i Malarstwa, kuratorka BWA Bydgoszcz
Dr hab. JAKUB PIWOWARSKI, Freie Universität Berlin/ Warszawski Uniwersytet Medyczny
Prof. MARTA SMOLIŃSKA, UAP

ARTYŚCI:
Bogusław Bachorczyk
Maurycy Gomulicki
Kornel Janczy
Marcin Janusz
Diana Lelonek
Krzysztof Maniak
Paweł Matyszewski
Małgorzata Wielek-Mandrela

GRAFIK WYKŁADÓW I PREZENTACJI:

03.09. PONIEDZIAŁEK – Bogusław Bachorczyk – prezentacja twórczości
– Marcin Janusz – prezentacja twórczości
04.09. WTOREK – Paweł Matyszewski – prezentacja twórczości
– Marta Smolińska – „Pleśń jako medium entropii i de(kon)strukcji kulturowego dziedzictwa:przewrotne role grzybów w strategiach artystycznych wybranych twórców Współczesnych” – wykład
05.09. ŚRODA – Diana Lelonek – prezentacja twórczości
– Krzysztof Maniak – prezentacja twórczości
– Karolina Pikosz- „Ciało roślinne/ ciało zwierzęce” – wykład
06.09. CZWARTEK – Małgorzata Wielek- Mandrela – prezentacja twórczości
– Roman Kubicki – „Posthumanizm a problem tzw. praw człowieka” – wykład
07.09. PIĄTEK – godz. 19.00 wernisaż Anny Róży Kołackiej, Galeria Ego
08.09. SOBOTA – Kornel Janczy – prezentacja twórczości
– Jakub Piwowarski – „Rośliny, receptory, świadomość” – wykład
09.09. NIEDZIELA – Maurycy Gomulicki – prezentacja twórczości
– Maja Brzozowska, Zofia Małkowicz – „Chwasty: opowieści o roślinnych wykluczeniach, kompostownikach i gabinetach osobliwości” – wykład

Zapraszamy do ABC Gallery codziennie o godz.18.00, WSTĘP WOLNY


Bogusław Bachorczyk, Chlorofil utracony, wystawa w ABC Gallery, 2017