RZEŹBA DZISIAJ 3 Sztuka i Natura. Parki rzeźby.

W ostatnim czasie  ukazała się publikacja Centrum Rzeźby w Orońsku pod redakcją Eulalii Domanowskiej i Marty Smolińskiej zatytułowana „RZEŹBA DZISIAJ 3. Sztuka i  natura. Parki rzeźby”, a w niej m.in. artykuł o Poznańskim Visual Park wraz z dokumentacją fotograficzną części prac w nim znajdujących się.