OPENING OF THE EXHIBITION “ROŚL – INNE”

We wtorek 20 listopada o godz. 19. 00 zapraszamy na otwarcie wystawy “Rośl – inne”, na której swoje prace zaprezentują:

Marta Antoniak
Bogusław Bachorczyk
Maurycy Gomulicki
Kornel Janczy
Marcin Janusz
Diana Lelonek
Krzysztof Maniak
Paweł Matyszewski
Małgorzata Wielek-Mandrela
Michał Zawada
Marcin Zawidzki
Wojciech Zubala

Wystawa potrwa do końca grudnia, wstęp wolny.

Człowiek od zawsze pozostaje w głębokim związku ze światem roślin. Dzisiaj relacja ta często przybiera postać sentymentu o nieco atawistycznym charakterze – tęsknoty za bliskością rośliny, którą kompensujemy hodowlami w doniczkach i bukietami, surogatami ogrodów na balkonach, perfumami i sztucznymi, roślino – podobnymi aromatami rozpylanymi w mieszkaniach.
Swoista powszechna fitofilia prawdopodobnie wynika wprost z faktu, że rośliny to jedyne organizmy, które w procesie fotosyntezy potrafią zamienić energię słoneczną w związki organiczne, z których zbudowana jest każda żywa istota. Stanowią zatem pierwsze i niezbywalne ogniwo naszego łańcucha pokarmowego. Można sądzić, że ta elementarna, biologiczna zależność stoi u źródła odwiecznej fascynacji, której skutkiem jest stała obecność roślin w sztuce, literaturze, nauce i religii, przypisywane im właściwości magiczne oraz związane z nimi rytuały. Ta immanentna, wielowątkowa i złożona relacja człowieka z rośliną zainspirowała temat tegorocznej edycji Sympozjum Summer Jam.

„Rośl – inne” implikuje kojarzony z rośliną zespół cech i właściwości oraz tradycyjnie wiązane z nimi konotacje; „-inne” sygnalizuje zarówno odrębność i tajemniczość świata roślin, jak i nowe spojrzenie na zagadnienia związane z obecnością roślinnych motywów w sztuce najnowszej: sposób ich zastosowania, nadawane im przez artystów nowe znaczenia, strategie ich wiązania w sztuce z problematyką współczesności oraz ich recepcję i interpretację. Do udziału w sympozjum i wystawie zostali zaproszeni artyści, którzy roślinę i związane z nią kulturowe konteksty uczynili bądź głównym polem refleksji, bądź wehikułem przenoszącym inne treści.

Katarzyna Jankowiak-Gumna

SummerJam_plakat_50x70