1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 3.04.16 Filip Wierzbicki „Filtry”

Moja twórczość artystyczna jest zakorzeniona w tym co mnie otacza – mój własny pokój, dom rodzinny, najbliższa ulica są dla mnie źródłem ciągłej inspiracji. Zaznaczając swoją obecność w przestrzeni lub redefiniując ją, określam swoje terytorium, które podlega regularnej weryfikacji.
W swoich najnowszych pracach wracam do wspomnień z dzieciństwa, relacji z rodzicami, oraz ludźmi, którzy mnie otaczają. Poruszam wątki autobiograficzne, związane z nieobecnością i samotnością.  Interesuje mnie temat badania granic, wycofywania się, możliwości wyboru. Wciąż zastanawiam się nad procesem kształtowania się mojej tożsamości oraz tego  co na nią wpływa.

Filip Wierzbicki-Nowak – autokomentarz (fragment)