1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cykl Mistrzowie Polskiego Malarstwa Współczesnego

Wystawy w roku 2011

1.04.2011- Łukasz Ogórek – POMIĘDZY

17.02.2011 – 20.03.2011 – *Wystawa „Silence, please!”* – wystawie towarzyszył katalog