1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cykl Mistrzowie Polskiego Malarstwa Współczesnego

Wystawy w roku 2008

18 XI 2008, Ignacy Czwartos: „Tranquility”

17 X 2008, Piotr Korzeniowski: „Osobista pustynia”

28 V 2008, Wojciech Łazarczyk: „Walking on the Painting”

15 IV 2008, Wiesław Jarmułowicz: „Milk and Honey”

11 III 2008, Bettina Bereś, Tamara Berdowska, Jolanta Caban, Dariusz Mlącki, Leszek Oprządek, Ewa Pełka, Urszula Ślusarczyk, Wojciech Zubala: „Samotność w sztuce”

12 II 2008, Andrzej Bednarczyk: „Calculatorium mundi”, wystawa zorganizowana we współpracy z Instytutem Polskim w Pradze, gdzie była eksponowana.