1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cykl Mistrzowie Polskiego Malarstwa Współczesnego

Wystawy w roku 1995

17 XI 1995, Jerzy Tchórzewski – obrazy.

IX 1995, Maciej Głuszek – rysunek, Józef Polewka – rzeźba.

10 V 1995, Joanna Imielska – „Pukam do drzwi kamienia”.

IV 1995, Andrzej Żurek – „Martwa natura”. Wernisaż połączony z performance GRUPY 4ARP + 1

21 III 1995, Agnieszka Balewska – „Pierwszy dzień wiosny”.

17 I 1995, Bogdan Wojtasiak – malarstwo