1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

20.11.2018 Summer Jam 2018 Rośl – inne

Człowiek od zawsze pozostaje w głębokim związku ze światem roślin. Dzisiaj relacja ta często przybiera postać sentymentu o nieco atawistycznym charakterze – tęsknoty za bliskością rośliny, którą kompensujemy hodowlami w doniczkach i bukietami, surogatami ogrodów na balkonach, perfumami i sztucznymi, roślino – podobnymi aromatami rozpylanymi w mieszkaniach.

Swoista powszechna fitofilia prawdopodobnie wynika wprost z faktu, że rośliny to jedyne organizmy, które w procesie fotosyntezy potrafią zamienić energię słoneczną w związki organiczne, z których zbudowana jest każda żywa istota. Stanowią zatem pierwsze i niezbywalne ogniwo naszego łańcucha pokarmowego. Można sądzić, że ta elementarna, biologiczna zależność stoi u źródła odwiecznej fascynacji, której skutkiem jest stała obecność roślin w sztuce, literaturze, nauce i religii, przypisywane im właściwości magiczne oraz związane z nimi rytuały. Ta immanentna, wielowątkowa i złożona relacja człowieka z rośliną zainspirowała temat tegorocznej edycji Sympozjum Summer Jam.

 „Rośl – inne” implikuje kojarzony z rośliną zespół cech i właściwości oraz tradycyjnie wiązane z nimi konotacje; „-inne” sygnalizuje zarówno odrębność i tajemniczość świata roślin, jak i nowe spojrzenie na zagadnienia związane z obecnością roślinnych motywów w sztuce najnowszej: sposób ich zastosowania, nadawane im przez artystów nowe znaczenia, strategie ich wiązania w sztuce z problematyką współczesności oraz ich recepcję i interpretację. Do udziału w sympozjum i wystawie zostali zaproszeni artyści, którzy roślinę i związane z nią kulturowe konteksty uczynili bądź głównym polem refleksji, bądź wehikułem przenoszącym inne treści.

 

Katarzyna Jankowiak-Gumna